อัพเดทข้อมูล

ส่วนนี้จะรวมถึงเหตุการณ์ที่อัพเดทล่าสุดในเว็บไซต์ Phil English รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดของข่าวภาษาอังกฤษรายงานการเยี่ยมโรงเรียนการสัมภาษณ์อาจารย์การบริหารโรงเรียน ศึกษาประสบการณ์ต่างประเทศ, ทุนการศึกษา, สิ่งจูงใจ, ศึกษาเคล็ดลับจากที่ปรึกษา, ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เมื่อศึกษาในฟิลิปปินส์, คำถามที่พบบ่อย … จะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามลำดับ ดีที่สุด