โรงเรียนที่มีค่าเรียนถูกกว่าจะมีครูที่มีคุณภาพต่ำกว่าโรงเรียนที่มีค่าเรียนสูงหรือไม่?

hoi-dap-1 Mình muốn hỏi trường có học phí rẻ thì chất lượng giáo viên kém hơn những trường có học phí cao hơn đúng không?

hoc-phi-re-thi-chat-luong-thap-1

ตามสถิติของ Global English, ความสามารถในภาษาอังกฤษธุรกิจของฟิลิปปินส์อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

( Global English)

hoi-dap-2 เงินเดือนของครูในโรงเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ค่อนข้างคล้ายกัน ระหว่างโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียน 1,000 USD / 4 สัปดาห์และค่าเล่าเรียน 2,000 USD / 4 สัปดาห์ เงินเดือนของครูจะแต่งต่างกันไม่มากนัก ความแตกต่างคือครูคนใหม่และครูที่มีประสบการณ์ ครูที่มีประสบการณ์จะอยู่ประมาณ 10 ~ 20% ของโรงเรียน และมีเงินเดือนมากกว่า 3-4 เท่า ดังนั้นความแตกต่างในค่าเรียนระหว่างโรงเรียนเกิดจากการจัดการ การบริหารและวิธีการดำเนินงาน ไม่ใช่ค่าเรียนต่ำครูจะสอนไม่ดี โรงเรียนที่มีค่าเรียนแพงยังคงมีครูที่ไม่ดีและโรงเรียนค่าเรียนถูกยังคงมีครูที่ดีอยู่มาก

เราแนนำให้นักเรียนเลือกโรงเรียนที่มีครูมีประสบการณ์ บริษัทเราไม่เลือกที่จะทำงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อทำธุรกิจหวังผลกำไรอย่างเดียว Phil English รับผิดชอบในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและประเมินคุณภาพ จึงสามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โรงเรียนที่มีค่าเรียนต่ำ โดยทั่วไปจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับโรงเรียนที่มีราคาแพง

 

แหล่งที่มา: Phil English

★ โอกาสในการเป็นผู้จัดการนักเรียนหลังจากจบการศึกษา?

แน่นอนมันเป็น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ยังจัดการฝึกหัดในรูปแบบของฝึกงานอยู่เสมอ โดยปกติโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมักจะประกาศรับผู้ฝึกงานผ่านตัวแทนของเรา มักจะมีหลายกรณีที่โรงเรียนจำเป็นต้องรับสมัครอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขาดทรัพยากรมนุษย์ สำหรับลูกค้าที่ศึกษาในฟิลิปปินส์เป็นเวลานานเมื่อสมัครตำแหน่งเหล่านี้มักจะเป็นผลมาจากการผ่านหรือจะรับแจ้งประมาณ 4 ~ 8 สัปดาห์ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาของคุณ ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การรับสมัคร (จำเป็นต้องส่งประวัติย่อ, จดหมายสมัครงาน)