คำถามที่พบบ่อย

ส่วนนี้จะครอบคลุมคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในฟิลิปปินส์หรือเรียนต่อในเซบู ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาในฟิลิปปินส์ เช่น: การเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ หรือรายการสิ่งของที่จะนำมา,  ใประกันการศึกษาต่างประเทศ, ขั้นตอนมาตรฐาน กำลังศึกษาอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์สำหรับหลักสูตรการรับรอง เช่น IELTS, TOEIC, บทเรียนภาษาอังกฤษ, ชีวิตที่โรงเรียน, การต่ออายุวีซ่า … จะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ

★ โอกาสในการเป็นผู้จัดการนักเรียนหลังจากจบการศึกษา?

แน่นอนมันเป็น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ยังจัดการฝึกหัดในรูปแบบของฝึกงานอยู่เสมอ โดยปกติโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมักจะประกาศรับผู้ฝึกงานผ่านตัวแทนของเรา มักจะมีหลายกรณีที่โรงเรียนจำเป็นต้องรับสมัครอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขาดทรัพยากรมนุษย์ สำหรับลูกค้าที่ศึกษาในฟิลิปปินส์เป็นเวลานานเมื่อสมัครตำแหน่งเหล่านี้มักจะเป็นผลมาจากการผ่านหรือจะรับแจ้งประมาณ 4 ~ 8 สัปดาห์ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาของคุณ ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การรับสมัคร (จำเป็นต้องส่งประวัติย่อ, จดหมายสมัครงาน)