BẢN TIN TRƯỜNG

Bản thông tin cập nhật của các trường Anh ngữ tại Philippines với các thông tin, các hoạt động, các hoạt động tình nguyện, sinh viên năm nhất của bức ảnh, nghiên cứu Philippines ở nước ngoài kinh nghiệm, sẽ cung cấp những thông tin mới nhất, chẳng hạn như pickup và các thông tin sẵn có!